Mida teha, kui minu last kiusatakse?

 • Räägi lapsega, tunne huvi, kuidas tal läheb ja kuidas end tunneb.
 • Säilita rahu.
 • Ole empaatiline.
 • Kinnita lapsele, et Sa ei hakka temaga pahandama ja kiusamist ei õigusta mitte miski.
 • Aruta lapsega, mida edasi teha.
 • Kui laps on nõus, informeeri kiusamisest kooli.
 • Pöörduge vajadusel spetsialisti poole.

Mida teha, kui minu laps on kiusaja?

 • Pea meeles, et laps ei ole halb ja Sina ei ole halb lapsevanem.
 • Ole lapsele eeskujuks.
 • Räägi lapsega rahulikult ja tunne tema tegemiste vastu huvi.
 • Mõista hukka igasugune vägivald ja teisi alandav käitumine.
 • Toeta last ja kinnita, et Sa usud temasse.
 • Mõtle järele, kas lapsel on piisavalt võimalusi oma saavutus- ja tunnustusvajaduse rahuldamiseks.
 • Püüa saavutada lapsega kokkulepe, et probleemi koolis delikaatselt arutada.
 • Otsi vajadusel abi spetsialistilt.

Millised on märgid, et laps võib olla kiusaja või kiusatav?​

 • Endassetõmbumine
 • Hirm kooli ees, kooli vältimine
 • Sõprade puudumine, kaaslaste tõrjumine
 • Isoleeritus
 • Kurvameelsus
 • Viha kõige ja kõigi suhtes
 • Füüsilise vägivalla märgid
 • Abitus
 • Madal enesehinnang
 • Alaväärsustunne