KVHT

Vajad abi?

Võtke ühendust abitelefoniga

Vajad abi?

Võtke ühendust abitelefoniga

kiusamine - see ei ole mäng

kiusamine - see
ei ole mäng

Uuri, kuidas kiusamisele vastu seista ja kuhu abi saamiseks pöörduda.

Mis on kiusamine?

Kiusamise all mõistetakse sellist käitumist, kus üks või mitu inimest püüab kellelegi teisele haiget teha või teda halvasti tundma panna. See on soovimatu ja pahatahtlik käitumine, millele on iseloomulik ebavõrdne jõupositsioon ja kordumine (või kordumise tõenäosus).

Seejuures ei tähenda ebavõrdne jõupositsioon üksnes füüsilist tugevust, vaid võib väljenduda ka muudel viisidel: näiteks populaarsuse, tarkuse, sotsiaalse staatuse või jõukuse tasandil.

Kiusamisel on mitu
erinevat viisi

Füüsiline kiusamine

Kehavigastuste tekitamine, peksmine jms.

Vaimne kiusamine

Narrimine, sõimamine jms.

Küberkiusamine

Kommentaarid, libakasutajad, videoklipid, sõnumid jms.

Sotsiaalne kiusamine

Grupist välja tõrjumine, ignoreerimine jms.

Mida teha, kui Sind kiusatakse?

Mida teha, kui Sina oled kiusaja?

Mida teha, kui näed kiusamist pealt?

Mida teha, kui
näed kiusamist pealt?

Kuhu mure korral
pöörduda?

Veebipolitseid

Küberkiusamise puhul

Lasteabi

Telefon: 116 111, App (märksõna “Lasteabi”)

Lahendus

Tasuta anonüümne psühholoogiline nõustamine ja vaimse tervise abi

Peaasi

Aitavad Sind vaimse tervise muredega

Politsei

Telefon: 112

Rajaleidja keskuste spetsialistid

Tasuta õppenõustamine lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele

Ohvriabi

Kuriteoohvrite toetamise ühing

Eluliin

Emotsionaalne, psühholoogiline ja sotsiaalne nõsutamine erinevatele sihtrühmadele